Posiedzenia

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 1. Wręczenie powołań członkom Komitetu.

 2. Wybór przewodniczącego-elekta Komitetu.

 3. Wybór zastępców przewodniczącego Komitetu.

 4. Wybór członków Prezydium Komitetu.

 5. Wolne głosy.

Protokół.

Dnia 29 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w sali 2513 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej posiedzenia wykład wygłosili: Prof. dr hab. Ewa Rewers, dr Piotr Juskowiak, mgr Franciszek Chwałczyk (UAM).

Temat wykładu: Współpraca naukowa między instytutami prowadzącymi studia kulturoznawcze oraz miejskimi wydziałami i instytucjami kultury - pełen raport


Dnia 2 października 2019 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

 1. Wykład dr. Piotra Jakuba Fereńskiego (Instytut Kulturoznawstwa UWr.) Kultura i jej materie
 2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

 1. Zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir na członka krajowego Polskiej Akademii Nauk
 2. Sytuacja kulturoznawstwa na uczelniach po wdrożeniu Ustawy 2.0 (badania, kształcenie, szkoły doktorskie)
 3. Wybory do KNoK na nową kadencję. Aktualizacja list wyborczych
 4. Nowa lista czasopism punktowanych MNiSW. Czasopisma kulturoznawcze
 5. Finansowanie konferencji naukowych, projektów badawczych, publikacji w roku 2020 ze środków PAN
 6. Wolne wnioski

Dnia 31 maja 2019 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

 1. Wykład prof. dr hab. Ryszarda W. Kluszczyńskiego Kultura przez pryzmat sztuki. Badania nad sztuką jako transdyscyplinarna forma badań kulturowych
 2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne

 1. Komunikaty
 2. Wybór Przedstawicieli Środowiska Twórców i Animatorów Kultury
 3. Ustanowienie Dorocznej Nagrody Komitetu za Najlepszą Książkę Kulturoznawczą
 4. Powołanie serii wydawniczej Komitetu Nauk o Kulturze
 5. Wolne wnioski

Dnia 8 marca 2019 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa:

 1. Wykład prof. dr. hab. Ryszarda Nycza (członka rzeczywistego PAN) Nowa humanistyka wobec kulturoznawstwa
 2.  Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

 1. Komunikaty
 2. Po Kongresie Humanistyki Polskiej – dyskusja
 3. Ustanowienie dorocznej nagrody KNoK za najlepszą książkę z kulturoznawstwa
 4. Powołanie serii wydawniczej KNoK
 5. Wolne wnioski