Członkowie PAN, którzy zadeklarowali swój udział w pracach Komitetu Nauk o Kulturze:

Prof. dr hab. Jerzy Axer – członek korespondent PAN

Prof. dr hab. Ewa Domańska – członek korespondent PAN

Prof. dr hab. Ryszard Nycz – członek rzeczywisty PAN