Dnia 4 listopada 2020 roku o godz. 11.30 za pomocą platformy MS Teams odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Porządek obrad:

  1. Dyskusja nad treścią Apelu skierowanego do prezesa rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie odwołania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Edukacji dr. hab. Przemysława Czarnka

  2. Przyjęcie planu pracy Komitetu w tej kadencji.

  3. Powołanie Komisji wchodzących w skład KNoK.

  4. Organizacja części naukowych posiedzeń plenarnych KNoK.

  5. Powołanie serii wydawniczej KNoK.

  6. Informacje o przygotowaniach do IV Zjazdu PTK.

Protokół.