Głosowania drogę elektroniczną:

  1. 27 Kwietnia – nad przyjęciem rezygnacji prof. Eugeniusza Wilka z funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma „Przegląd Kulturoznawczy”.

  2. 30 kwietnia – nad powierzeniem funkcji Redaktora Naczelnego „Przeglądu Kulturoznawczego” dr. hab. prof. UJ Annie Nacher.

  3. 20 maja – nad przejęciem nowego Regulaminu KNok.