29 maja odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Protokół z Posiedzenia

Zał. 1 - Informacja o sytuacji finansowej instytutów naukowych Wydziału I PAN

Zał. 2 - Uchwała Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk