Dnia 23 stycznia 2015 odbyło się XI posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN w kadencji 2011-2014. 

Protokół z Posiedzenia

Załącznik 1 - Stanowisko Komitetu Automatyki i Robotyki PAN w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w postępowaniach habilitacyjnych