27 stycznia 2010 odbyło się posiedzenie Komitetu.

Dyskutowano na nim sprawy programowe związane z rozwojem polskiego kulturoznawstwa oraz omówiono przebieg i efekty Kongresu Kultury Polskiej oraz I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 31 marca 2010 roku.

Protokół z posiedzenia KNoK