17 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej posiedzenia prof. dr hab. Piotr Sztompka wygłosił wystąpienie "Kapitał moralny". Dyskusję po nim prowadziła prof. dr hab.
Aldona Jawłowska.

Protokół z posiedzenia KNoK