Dnia 9 lutego 2022 o godz.11.30 na platformie MS Teams odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Porządek obrad:

  1. Część naukowa – prowadzi prof. dr hab. Ewa Domańska

Referat: dr Monika Stobiecka (UW) : "Archeologia interwencyjna, czyli o teoriotwórczym potencjale sztuki współczesnej w badaniach przeszłości".

  1. Komunikaty – nowi członkowie KNoK, konkurs o nagrodę KNoK
  2. Wybór nowego członka/członkini Kapituły Nagrody KNoK
  3. Prezentacja opinii merytorycznej i dyskusja nad poziomem naukowym „Przeglądu Kulturoznawczego” w latach 2020-2021.
  4. Dyskusja dotycząca sytuacji czasopism kulturoznawczych na zaktualizowanej liście punktowanych czasopism naukowych. Propozycje poszerzenia listy czasopism współfinansowanych przez PAN.
  5. Prezentacja programu aktywności Komisji ds. współpracy międzynarodowej.
  6. Informacje dotyczące organizacji IV Zjazdu PTK.
  7. Wolne głosy i wnioski.

Protokół.

Uchwała nr 1 w sprawie Memoriału.