Komitet Nauk o Kulturze PAN wyraża poparcie dla stanowiska Komitetu Nauk Historycznych PAN w sprawie wolności badań naukowych wobec pozwu przeciwko profesor Barbarze Engelking i profesorowi Janowi Grabowskiemu.

9 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok, w którym nakazał prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu przeprosić Filomenę Leszczyńską za naruszenie jej dóbr osobistych, ponieważ w publikacji "Dalej jest Noc" napisali, że jej stryj Edward Malinowski był współodpowiedzialny za śmierć Żydów, którzy ukrywali się niedaleko miejscowości Malinowo. Mimo że sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku argumentował, że wyrok nie powinien wywoływać efektu mrożącego dla badań naukowych, wyrażamy obawę, że tak właśnie się stanie.

W stanowisku Komitetu Nauk Historycznych PAN słusznie wskazano, że ustalanie faktów historycznych powinno odbywać się na drodze naukowej, a nie prawnej.
Wolność nauki dotyczy wszystkich dyscyplin naukowych, bez względu na to, czym się zajmują. Jako członkowie Komitetu Nauk o Kulturze PAN wyrażamy głębokie zaniepokojenie faktem, że dyskusja naukowa przenoszona jest na salę sądową.


W imieniu Komitetu:

Przewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze PAN
Prof. dr hab. Ewa Rewers