Posiedzenia

17 listopada 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN poświęcone przede wszystkim funkcjonowaniu instytucji nauki po wprowadzeniu w życie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz dyskusji nad założeniami Narodowego Programu Badań Humanistycznych.

Protokół z posiedzenia KNoK

26 maja 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.
Dyskutowano na nim i przyjęto dwa dokumenty – dokument programowy kulturoznawstwa oraz protest w sprawie tzw. procesu bolońskiego, adresowany do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kolejne spotkanie Komitetu, ostatnie w tej kadencji, odbędzie się 17 listopada.

Protokół z posiedzenia KNoK

31 marca 2010 odbyło się posiedzenie Komitetu.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 26 maja 2010 roku.

Protokół z posiedzenia KNoK

27 stycznia 2010 odbyło się posiedzenie Komitetu.

Dyskutowano na nim sprawy programowe związane z rozwojem polskiego kulturoznawstwa oraz omówiono przebieg i efekty Kongresu Kultury Polskiej oraz I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 31 marca 2010 roku.

Protokół z posiedzenia KNoK

17 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej posiedzenia prof. dr hab. Piotr Sztompka wygłosił wystąpienie "Kapitał moralny". Dyskusję po nim prowadziła prof. dr hab.
Aldona Jawłowska.

Protokół z posiedzenia KNoK