Dnia 5 października 2018 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

1. Wykład dr hab. Agaty Skórzyńskiej nt. Badania angażujące w naukach o kulturze. Od praktyk ujmowanych przedmiotowo do praxis jako metody

2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

1. Komunikaty - sprawy bieżące

2. Uzupełnienie składu prezydium KNoK

3. Wybór przedstawicieli środowisk twórców i animatorów kultury

4. Ustanowienie dorocznej nagrody KNoK za najlepszą książkę z zakresu kulturoznawstwa

5. Powołanie serii wydawniczej KNoK

6. Wolne wnioski