Raporty i ekspertyzy

Ewa Rewers, Piotr Juskowiak, Franciszek Chwałczyk

Projekt badań, których wyniki stały się podstawą oceny współpracy, o której mowa w tytule, zrodził się na gruncie współczesnej, skomplikowanej, lecz w tym samym stopniu inspirującej do poszukiwań sytuacji, w jakiej znalazło się kulturoznawstwo jako kierunek badań i studiów, a przede wszystkim rozwijające je ośrodki badawcze w Polsce. Nie jest ona zasadniczo różna w wielu punktach od tego, z czym zmagają się studia kulturowe na świecie1 oraz inne badania o profilu społeczno-humanistycznym w Polsce. Sytuacja ta nabiera jednak szczególnego znaczenia w kontekście nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, a w szczególności sformułowania nowych kryteriów ewaluacji jednostek naukowych oraz dorobku naukowego indywidualnych badaczy.

Pełen raport do ściągnięcia tutaj.