Ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN odbyło się w środę, 22 października 2008 roku, w sali 2603 Pałacu Kultury i Nauki, o godz. 12.

W części naukowej spotkania odbyła się dyskusja z Prof. Jerzy Szackim, prowadzona przez Prof. Stefana Bednarka, na temat „Co to jest kultura narodowa”. W części organizacyjnej m.in. przedstawienie działań podjętych w ostatnich miesiącach przez Prezydium KNoK (informacje o wyborze przedstawicieli do Komitetów PAN, o dofinansowaniu konferencji w 2008 roku oraz wnioskach o dofinansowanie na 2009 rok oraz o dofinansowaniu czasopism), sprawy bieżące i wolne wnioski.

Kolejne posiedzenie planowane jest na środę, 21 stycznia 2009 roku. W części naukowej odbędzie się wystąpienie Prof. dr hab. Andrzeja Rottermunda, członka PAN, zatytułowane "Współczesne muzea - rozważania nad kierunkami zmian". Dyskusje poprowadzi Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski.

Protokół z posiedzenia KNoK

Ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN odbyło się 18 czerwca 2008 roku w sali 2603 Pałacu Kultury i Nauki, o godz. 12.

Protokół z posiedzenia KnoK

Ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze odbyło się w środę 20 lutego 2008 r. o godz. 12 w sali nr 2603 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 18 czerwca.

Protokół z Posiedzenia KNoK

We wtorek, 6 listopada 2007, o godz. 12.oo w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu. W jego programie m.in. uchwalenie Regulaminu Komitetu (projekt w załączniku) oraz – w części naukowej – wykład prof. dr. hab. Karola Modzelewskiego, wiceprezesa PAN, członka KNoK, poprzedzony wprowadzeniem prof. dr. hab. Andrzeja Mencwela.
Protokół z Posiedzenia KNoK
Regulamin KNoK

Najbliższe posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze odbędzie się w środę 20 lutego 2008 r. o godz. 12 w sali nr 2603 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W części naukowej posiedzenia wystąpi prof. Jerzy Kmita, członek PAN, z wykładem nt. "Sens terminu 'kultura' w kontekście koncepcji humanistyki Floriana Znanieckiego"; dyskusję poprowadzi prof. Anna Zeidler-Janiszewska.
19 czerwca 2007 o godzinie 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN w nowej kadencji. W jego programie m.in. wybór członków Prezydium KNoK.
Protokół z Posiedzenia KNoK