Komitet Nauk o Kulturze

Komitet Nauk o Kulturze został po raz pierwszy powołany w 2004 roku. Jest stałym organem Akademii przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Jego powołanie zwieńczyło wieloletnią pracę polskich kulturoznawców skupionych w głównych ośrodkach akademickich nad integracją całego środowiska deklarującego przynależność do dyscypliny kulturoznawstwo.

O komitecie

Powołanie Komitetu poprzedziło ukonstytuowanie się Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz wpisanie kulturoznawstwa na listę dyscyplin naukowych. Pomimo tego, że trzon Komitetu w kolejnych kadencjach tworzyli kulturoznawcy, Komitet otwarty był na przedstawicieli innych nauk o kulturze (socjologów kultury, antropologów, slawistów, literaturoznawców, historyków, filmoznawców, teatrologów, medioznawców, itd.), którzy dołączali do Komitetu jako członkowie z wyboru lub członkowie PAN i Akademii Młodych Uczonych PAN.

Członkowie

Władze

-

Formularz kontaktowy

    Zapisując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych