Dnia 15 grudnia 2015 roku odbyło się I posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze w kadencji 2015-2018. 

Protokół z Posiedzenia