6 marca 2013 odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN poświęcone między innymi powołaniu nowego internetowego pisma kulturoznawczego o profilu teoretycznym. 

Protokół z posiedzenia KNoK