1 grudnia 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze w nowej kadencji 2011–2014. Przede wszystkim poświęcone było wyborom władz Komitetu. Wybory mają charakter indykacyjny; zgodnie z regulaminem PAN wymagają zatwierdzenia przez władze Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Do władz Komitetu zostali wybrani:
prof. dr hab. Wojciech Burszta – przewodniczący Komitetu
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz – wiceprzewodnicząca
dr hab. Grzegorz Godlewski – sekretarz naukowy


Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
dr hab. Waldemar Kuligowski
prof. dr hab. Małgorzata Leyko
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk
prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Protokół z posiedzenia KNoK