17 listopada 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN poświęcone przede wszystkim funkcjonowaniu instytucji nauki po wprowadzeniu w życie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz dyskusji nad założeniami Narodowego Programu Badań Humanistycznych.

Protokół z posiedzenia KNoK