31 marca 2010 odbyło się posiedzenie Komitetu.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 26 maja 2010 roku.

Protokół z posiedzenia KNoK