18 marca odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W większej części poświęcone było dyskusji nad organizacją i przebiegiem I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego Granice kultury (Katowice-Cieszyn, 15-17 października 2009).


Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 17 czerwca 2009 roku. Wystąpienie wygłosi prof. dr hab. Piotr Sztompka, a dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Aldona Jawłowska.