Ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN odbyło się w środę, 22 października 2008 roku, w sali 2603 Pałacu Kultury i Nauki, o godz. 12.

W części naukowej spotkania odbyła się dyskusja z Prof. Jerzy Szackim, prowadzona przez Prof. Stefana Bednarka, na temat „Co to jest kultura narodowa”. W części organizacyjnej m.in. przedstawienie działań podjętych w ostatnich miesiącach przez Prezydium KNoK (informacje o wyborze przedstawicieli do Komitetów PAN, o dofinansowaniu konferencji w 2008 roku oraz wnioskach o dofinansowanie na 2009 rok oraz o dofinansowaniu czasopism), sprawy bieżące i wolne wnioski.

Kolejne posiedzenie planowane jest na środę, 21 stycznia 2009 roku. W części naukowej odbędzie się wystąpienie Prof. dr hab. Andrzeja Rottermunda, członka PAN, zatytułowane "Współczesne muzea - rozważania nad kierunkami zmian". Dyskusje poprowadzi Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski.

Protokół z posiedzenia KNoK