Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

  1. Wręczenie powołań członkom Komitetu.

  2. Wybór przewodniczącego-elekta Komitetu.

  3. Wybór zastępców przewodniczącego Komitetu.

  4. Wybór członków Prezydium Komitetu.

  5. Wolne głosy.

Protokół.