Dnia 2 października 2019 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

  1. Wykład dr. Piotra Jakuba Fereńskiego (Instytut Kulturoznawstwa UWr.) Kultura i jej materie
  2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

  1. Zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir na członka krajowego Polskiej Akademii Nauk
  2. Sytuacja kulturoznawstwa na uczelniach po wdrożeniu Ustawy 2.0 (badania, kształcenie, szkoły doktorskie)
  3. Wybory do KNoK na nową kadencję. Aktualizacja list wyborczych
  4. Nowa lista czasopism punktowanych MNiSW. Czasopisma kulturoznawcze
  5. Finansowanie konferencji naukowych, projektów badawczych, publikacji w roku 2020 ze środków PAN
  6. Wolne wnioski