Dnia 8 marca 2019 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa:

  1. Wykład prof. dr. hab. Ryszarda Nycza (członka rzeczywistego PAN) Nowa humanistyka wobec kulturoznawstwa
  2.  Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

  1. Komunikaty
  2. Po Kongresie Humanistyki Polskiej – dyskusja
  3. Ustanowienie dorocznej nagrody KNoK za najlepszą książkę z kulturoznawstwa
  4. Powołanie serii wydawniczej KNoK
  5. Wolne wnioski