Dnia 25 maja 2018 roku w sali 2513 Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

1. Wykład dr. hab. Anny Nacher nt. Estetyka obrazowania post-cyfrowego - między filozofią zorientowaną na przedmiot a nową materialnością.

2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

1. Komunikaty

2. Uzupełnienie składu prezydium KNoK

3. Wybór przedstawicieli środowiska twórców i animatorów kultury

4. Ustanowienie dorocznej nagrody KNoK za najlepszą książkę kulturoznawczą

5. Powołanie serii wydawniczej KNoK

6. Informacje o Olimpiadzie Wiedzy o Kulturze

7. Wolne wnioski