Dnia 2 marca 2018 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

1. Wykład dr. hab., prof. UJ Tomasza Majewskiego nt. Współczesność kulturowa jako  "wtórny synkretyzm magiczny"  w refleksji Anny Zeidler-Janiszewskiej

2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne

1. Informacja o zmianach związanych z projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

2. Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego – konkluzje.

3. Wolne wnioski.