Dnia 9 czerwca 2021 o godz.11.30 na platformie MS Teams odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Porządek obrad:

1. Część naukowa – prowadzi prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Wykład:  
prof. dr hab. Tadeusz Sławek:  „Czarny las. Paninterna i czas pandemii”.
2. Komunikaty
3. Powołanie grupy specjalistów wspomagających prace Komisji ds. społecznych – prowadzi dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska.
4. Propozycje pracy Komisji ds. współpracy międzynarodowej – prowadzi dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska.
5. Nadsyłanie propozycji prac na konkurs o nagrodę KNoK.
6. Wolne głosy

Protokół.