Dnia 3 marca 2021 o godz.11.30 na platformie MS Teams odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Porządek obrad:
1. Część naukowa – prowadzi prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Referat: prof. dr hab. Jan P. Hudzik (UMCS) : O zarazie, opowiadaniu i teorii mediów
2. Dyskusja nad Regulaminem konkursu o nagrodę Komitetu Nauk o Kulturze PAN za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu kulturoznawstwa – prowadzi prof. Eugeniusz Wilk, przewodniczący Komisji ds. nagród KNoK.
3. Powołanie Kapituły nagrody KNoK .
4. Dyskusja nad nadaniem imienia prof. Wojciecha J. Burszty nagrodzie KNoK – rekomendacja prof. Ryszarda Nycza.
5. Uzupełnienie składu KNoK o specjalistów reprezentujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania, upowszechniania i promowania kultury – prowadzi prof. Agata Skórzyńska, przewodnicząca Komisji ds. społecznych KNoK.
6. Dyskusja dotycząca sytuacji czasopism kulturoznawczych na zaktualizowanej liście punktowanych czasopism naukowych.
7. Informacje dotyczące organizacji IV Zjazdu PTK.
8. Wolne głosy i wnioski.

Protokół.