Głosowania drogę elektroniczną:

  1. 9 stycznia – głosowanie nad Stanowiskiem KNoK dotyczącym projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. Poparto jednogłośnie. Stanowisko dostępne tu.

  2. 11 stycznia – Głosowanie poparcia opinii Komitetu Nauk Prawnych dot. rozporządzenia MNiE w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. 31 osób poparło, 1 nie poparła, 0 wstrzymało się.