W czasopismach


PRZEGLĄD
KULTUROZNAWCZY
Polska Akademia Nauk
Komitet Nauk o Kulturze

ISSN: 1895-975X


„Przegląd Kulturoznawczy” jest czasopismem naukowym kulturoznawców wydawanym przez Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czasopismo podejmuje na swoich łamach kluczowe, z punktu widzenia tej dyscypliny naukowej, kwestie z obszaru metodologii badań oraz prezentuje aktualne osiągnięcia środowiska naukowego w zakresie badań empirycznych.


Poszczególne numery czasopisma dostępne są w trybie open access pod adresem:
http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/

pk1.jpg pk2.jpg pk3.jpg
Spis treści nr 1 Spis treści nr 2 Spis treści nr 3
WYDAWCA:
Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego


RADA NAUKOWA:
Agata Bielik-Robson (University of Nottinghan, Wielka Brytania)
Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS Warszawa) – przewodniczący
Leszek Kolankiewicz (Université de Paris-Sorbonne, Francja)
Wacław M. Osadnik (University of Alberta, Kanada)
Joanna Zylinska (Goldsmiths, University of London, Wielka Brytania)


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Grzegorz Godlewski
Anna Gomóła
Ryszard W. Kluszczyński
Anna Nacher – zastępca redaktora naczelnego
Adam Nobis
Ewa Rewers
Ewelina Twardoch-Raś – sekretarz redakcji
Eugeniusz Wilk – redaktor naczelny
Magdalena Zdrodowska
Anna Zeidler-Janiszewska


© Copyright by Polska Akademia Nauk; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego


ADRES REDAKCJI:
Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
30-348 Kraków
ul. prof.. Łojasiewicza 4


REALIZACJA WYDAWNICZA:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków