Posiedzenia

18 marca odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W większej części poświęcone było dyskusji nad organizacją i przebiegiem I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego Granice kultury (Katowice-Cieszyn, 15-17 października 2009).


Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 17 czerwca 2009 roku. Wystąpienie wygłosi prof. dr hab. Piotr Sztompka, a dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Aldona Jawłowska.
21 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej spotkania prof. dr hab. Andrzej Rottermund, członek PAN, wygłosił wykład "Współczesne muzea - rozważania nad kierunkami zmian". Po wystąpieniu odbyła się dyskusja prowadzona przez prof. dr. hab. Grzegorza Dziamskiego.

Podczas posiedzenia poddano także ocenie “Przegląd Kulturoznawczy”, kwartalnik wydawany pod egidą KNoK PAN.


Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się w środę, 18 marca 2009 roku.
19 czerwca 2007 o godzinie 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN w nowej kadencji. W jego programie m.in. wybór członków Prezydium KNoK.
Protokół z Posiedzenia KNoK

Ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN odbyło się w środę, 22 października 2008 roku, w sali 2603 Pałacu Kultury i Nauki, o godz. 12.

W części naukowej spotkania odbyła się dyskusja z Prof. Jerzy Szackim, prowadzona przez Prof. Stefana Bednarka, na temat „Co to jest kultura narodowa”. W części organizacyjnej m.in. przedstawienie działań podjętych w ostatnich miesiącach przez Prezydium KNoK (informacje o wyborze przedstawicieli do Komitetów PAN, o dofinansowaniu konferencji w 2008 roku oraz wnioskach o dofinansowanie na 2009 rok oraz o dofinansowaniu czasopism), sprawy bieżące i wolne wnioski.

Kolejne posiedzenie planowane jest na środę, 21 stycznia 2009 roku. W części naukowej odbędzie się wystąpienie Prof. dr hab. Andrzeja Rottermunda, członka PAN, zatytułowane "Współczesne muzea - rozważania nad kierunkami zmian". Dyskusje poprowadzi Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski.

Protokół z posiedzenia KNoK

Ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN odbyło się 18 czerwca 2008 roku w sali 2603 Pałacu Kultury i Nauki, o godz. 12.

Protokół z posiedzenia KnoK