Posiedzenia

24 października odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN poświęcone między innymi dyskusji o stanie studiów kulturoznawczych.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 5 grudnia. Gościem jego części naukowej będzie prof. Marcin Król, który wygłosi wystąpienie "Konsekwencje neoliberalizmu dla kultury".

Protokół z posiedzenia KNoK

9 maja odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Protokół z posiedzenia

22 lutego 2012 roku odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze w nowej kadencji 2011–2014. W załącznikach przedstawiamy przyjęty na posiedzeniu projekt regulaminu Komitetu oraz plan pracy na 2012 rok.

 

Protokół z posiedzenia KNoK

Projekt regulaminu

Plan pracy na 2012 r.

 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 maja.

1 grudnia 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze w nowej kadencji 2011–2014. Przede wszystkim poświęcone było wyborom władz Komitetu. Wybory mają charakter indykacyjny; zgodnie z regulaminem PAN wymagają zatwierdzenia przez władze Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Do władz Komitetu zostali wybrani:
prof. dr hab. Wojciech Burszta – przewodniczący Komitetu
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz – wiceprzewodnicząca
dr hab. Grzegorz Godlewski – sekretarz naukowy


Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
dr hab. Waldemar Kuligowski
prof. dr hab. Małgorzata Leyko
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk
prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Protokół z posiedzenia KNoK

23 lutego 2011 roku odbyło się ostatnie posiedzenie KNoK w tej kadencji. Poświęcone było pracy Komitetu w przyszłości oraz zmianom w funkcjonowaniu nauki w Polsce.

Protokół z posiedzenia

Uwagi na temat funkcjonowania Komitetu Nauk o Kulturze PAN w kolejnej kadencji

Obecność na posiedzeniach KNoK