Dnia 31 maja 2019 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

  1. Wykład prof. dr hab. Ryszarda W. Kluszczyńskiego Kultura przez pryzmat sztuki. Badania nad sztuką jako transdyscyplinarna forma badań kulturowych
  2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne

  1. Komunikaty
  2. Wybór Przedstawicieli Środowiska Twórców i Animatorów Kultury
  3. Ustanowienie Dorocznej Nagrody Komitetu za Najlepszą Książkę Kulturoznawczą
  4. Powołanie serii wydawniczej Komitetu Nauk o Kulturze
  5. Wolne wnioski