nagroda

Nagrody przyznawane są  w wyniku postępowania konkursowego organizowanego przez Komitet Nauk o Kulturze PAN (zwany dalej "Komitetem").

Przedmiotem konkursu są pierwsze wydania prac naukowych z zakresu kulturoznawstwa opublikowane w roku 2020.

Prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN) przyznaje za wybitne osiągnięcia z zakresu kulturoznawstwa, dwie nagrody:
a) Nagrodę im. Wojciecha J. Burszty za najlepszą monografię z zakresu kulturoznawstwa,
b) Nagrodę im. Anny Zeidler-Janiszewskiej za najlepszy debiut książkowy z zakresu kulturoznawstwa.

Nagrody mają charakter honorowy i przyjmują postać dyplomu za wybitne osiągnięcie naukowe.

Zgłoszenia kandydatur może dokonać każdy z członków Komitetu kierując do Kapituły odpowiedni wniosek; zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca 2021 roku.

Wniosek o nagrodę powinien zawierać podstawowe informacje o autorze zgłaszanej pracy oraz zwartą opinię wnioskującego członka Komitetu o dziele, stanowiącą uzasadnienie wniosku.

Wniosek, wraz z pięcioma egzemplarzami książki lub jednym egzemplarzem papierowym i pdf-em należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a w wersji fizycznej na: Franciszek Chwałczyk, Instytut Kulturoznawstwa UAM, ul. Szamarzewskiego 89 A. 60-568 Poznań. Koniecznie proszę przesłać wniosek w wersji elektronicznej. Również tą drogą, maksymalnie w ciągu tygodnia, zostanie potwierdzone przyjęcie zgłoszenia.

Każdy z członków Komitetu może składać wnioski o nagrodę dla maksymalnie dwóch prac.

Podstawowym kryterium oceny prac zgłoszonych do konkursu jest ich wkład w rozwój kulturoznawstwa jako obszaru badawczego, zwłaszcza oryginalność tematyki i nowatorstwo zastosowanych metod.

Nagrody mogą nie zostać przyznane, jeśli zgłoszone prace nie spełniają merytorycznych i/lub formalnych wymogów określonych dla konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje do końca października danego roku na posiedzeniu Komitetu i na stronie internetowej Komitetu.

Tutaj dostępny jest regulamin.