Komisja ds. wydawniczych   

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (przewodniczący)

prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska

prof. dr hab. Wiesław Godzic

dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska

dr hab. prof. UJ Anna Nacher

 

Komisja ds. współpracy międzynarodowej  

dr. hab. Magdalena Saryusz-Wolska (przewodnicząca)

dr. hab. prof. UMK Dariusz Brzostek

dr. hab. prof. UJ Anna Nacher

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

dr hab. prof. UW Paweł Rodak

 

Komisja ds. oceny przewodów naukowych i monitorowania uczelnianych Rad Dyscyplin w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz (przewodniczący)

dr hab. prof. UW Iwona Kurz

prof. dr hab. Małgorzata Leyko

dr. hab. prof. UJ Tomasz Majewski

prof. dr hab. Ryszard Nycz

 

Komisja ds. społecznych  

dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska (przewodnicząca)

dr hab. prof. UWr. Dorota Koczanowicz

dr hab. prof. UW Iwona Kurz

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

 

Komisja ds. nagród 

prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (przewodniczący)

dr hab. prof. UŚ Anna Anita Gomóła

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski