1. Zespół ds. nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - przewodniczący prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz.
Skład zespołu: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz - przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Leyko dr hab. Mirosław Filiciak

2.
  Zespół ds. awansów naukowych w dyscyplinie: kulturoznawstwo oraz  kształcenia na uczelniach w zakresie kulturoznawstwa - przewodniczący dr hab. Tomasz Majewski.
Skład zespołu: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska prof. dr hab. Ewa Rewers dr hab. Anna Gomóła dr hab. Tomasz Majewski - przewodniczący dr hab. Grzegorz Godlewski

3.
  Zespół ds. współpracy z władzami samorządowymi - przewodnicząca prof. dr hab. Ewa Rewers.
Skład zespołu: prof. dr hab. Ewa Rewers - przewodnicząca dr hab. Tomasz Majewski dr hab. Dorota Wolska