Zakres działania: badania i studia w zakresie nauk o kulturze, opracowywania standardów i opiniowanie programów nauczania, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie kulturoznawstwa i szerzenie wiedzy o kulturze.

Komitet został powołany w 2004 roku.

Regulamin KNoK