PRZEGLĄD
KULTUROZNAWCZY
Polska Akademia Nauk
Komitet Nauk o Kulturze

Nr 1 Rok 2006
ISSN: 1895-975X

pk1.jpg pk2.jpg pk3.jpg
Spis treści nr 1
Spis treści nr 2
Spis treści nr 3


WYDAWCA:
Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk


RADA PROGRAMOWA:
Jerzy Bartmiński, Stefan Bednarek, Jolanta Brach-Czaina,
Maria Krzysztof Byrski, Grzegorz Dziamski, Maryla Hopfinger,
Aldona Jawłowska, Wojciech Kalaga, Leszek Kolankiewicz, Ewa Kosowska, Teresa Kostyrko, Piotr Kowalski, Sław Krzemień-Ojak (przewodniczący Rady), Małgorzata Leyko, Andrzej Mencwel, Ryszard Nycz, Zofia Rosińska, Jacek Sójka.


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Waldemar Frąc, Andrzej Gwóźdź, Ryszard W. Kluszczyński,
Adam Nobis, Agnieszka Ogonowska (sekretarz redakcji),
Ewa Rewers, Eugeniusz Wilk (redaktor naczelny), Anna Zeidler-Janiszewska.
Wydanie publikacji dofinansowane przez
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
© Copyright by Komitet Nauk o Kulturze PAN and
Wydawnictwo RABID, Kraków 2006


ADRES REDAKCJI:
Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-110 Kraków, ul. Piłsudskiego 13, p. 11


Nakład 300 egz.


REALIZACJA WYDAWNICZA:

Wydawnictwo RABID
30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 101/2