Członkowie PAN, którzy zadeklarowali swój udział w pracach Komitetu Nauk o Kulturze:

Prof. dr hab. Jerzy Szacki- Członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Jerzy Axer - Członek korespondent PAN

Prof. dr hab. Ryszard Nycz - Członek korespondent PAN