Władze Komitetu:

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk -  przewodniczący Komitetu

Dr hab. Grzegorz Godlewski – zastępca przewodniczącego Komitetu

Prof. dr hab. Małgorzata Leyko – zastępca przewodniczącego Komitetu

Dr hab. Mirosław Filiciak – sekretarz naukowy Komitetu


Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Ewa Rewers – członek prezydium

Dr hab. prof. UWr. Dorota Wolska - członek prezydium

Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska –  członek prezydium