31 marca 2010 odbyło się posiedzenie Komitetu.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 26 maja 2010 roku.

Protokół z posiedzenia KNoK

27 stycznia 2010 odbyło się posiedzenie Komitetu.

Dyskutowano na nim sprawy programowe związane z rozwojem polskiego kulturoznawstwa oraz omówiono przebieg i efekty Kongresu Kultury Polskiej oraz I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 31 marca 2010 roku.

Protokół z posiedzenia KNoK

17 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej posiedzenia prof. dr hab. Piotr Sztompka wygłosił wystąpienie "Kapitał moralny". Dyskusję po nim prowadziła prof. dr hab.
Aldona Jawłowska.

Protokół z posiedzenia KNoK
18 marca odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W większej części poświęcone było dyskusji nad organizacją i przebiegiem I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego Granice kultury (Katowice-Cieszyn, 15-17 października 2009).


Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 17 czerwca 2009 roku. Wystąpienie wygłosi prof. dr hab. Piotr Sztompka, a dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Aldona Jawłowska.
21 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej spotkania prof. dr hab. Andrzej Rottermund, członek PAN, wygłosił wykład "Współczesne muzea - rozważania nad kierunkami zmian". Po wystąpieniu odbyła się dyskusja prowadzona przez prof. dr. hab. Grzegorza Dziamskiego.

Podczas posiedzenia poddano także ocenie “Przegląd Kulturoznawczy”, kwartalnik wydawany pod egidą KNoK PAN.


Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się w środę, 18 marca 2009 roku.