21 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej spotkania prof. dr hab. Andrzej Rottermund, członek PAN, wygłosił wykład "Współczesne muzea - rozważania nad kierunkami zmian". Po wystąpieniu odbyła się dyskusja prowadzona przez prof. dr. hab. Grzegorza Dziamskiego.

Podczas posiedzenia poddano także ocenie “Przegląd Kulturoznawczy”, kwartalnik wydawany pod egidą KNoK PAN.


Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się w środę, 18 marca 2009 roku.

Ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN odbyło się w środę, 22 października 2008 roku, w sali 2603 Pałacu Kultury i Nauki, o godz. 12.

W części naukowej spotkania odbyła się dyskusja z Prof. Jerzy Szackim, prowadzona przez Prof. Stefana Bednarka, na temat „Co to jest kultura narodowa”. W części organizacyjnej m.in. przedstawienie działań podjętych w ostatnich miesiącach przez Prezydium KNoK (informacje o wyborze przedstawicieli do Komitetów PAN, o dofinansowaniu konferencji w 2008 roku oraz wnioskach o dofinansowanie na 2009 rok oraz o dofinansowaniu czasopism), sprawy bieżące i wolne wnioski.

Kolejne posiedzenie planowane jest na środę, 21 stycznia 2009 roku. W części naukowej odbędzie się wystąpienie Prof. dr hab. Andrzeja Rottermunda, członka PAN, zatytułowane "Współczesne muzea - rozważania nad kierunkami zmian". Dyskusje poprowadzi Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski.

Protokół z posiedzenia KNoK

Ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN odbyło się 18 czerwca 2008 roku w sali 2603 Pałacu Kultury i Nauki, o godz. 12.

Protokół z posiedzenia KnoK

Ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze odbyło się w środę 20 lutego 2008 r. o godz. 12 w sali nr 2603 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 18 czerwca.

Protokół z Posiedzenia KNoK

We wtorek, 6 listopada 2007, o godz. 12.oo w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu. W jego programie m.in. uchwalenie Regulaminu Komitetu (projekt w załączniku) oraz – w części naukowej – wykład prof. dr. hab. Karola Modzelewskiego, wiceprezesa PAN, członka KNoK, poprzedzony wprowadzeniem prof. dr. hab. Andrzeja Mencwela.
Protokół z Posiedzenia KNoK
Regulamin KNoK

Najbliższe posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze odbędzie się w środę 20 lutego 2008 r. o godz. 12 w sali nr 2603 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W części naukowej posiedzenia wystąpi prof. Jerzy Kmita, członek PAN, z wykładem nt. "Sens terminu 'kultura' w kontekście koncepcji humanistyki Floriana Znanieckiego"; dyskusję poprowadzi prof. Anna Zeidler-Janiszewska.