26 maja 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.
Dyskutowano na nim i przyjęto dwa dokumenty – dokument programowy kulturoznawstwa oraz protest w sprawie tzw. procesu bolońskiego, adresowany do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kolejne spotkanie Komitetu, ostatnie w tej kadencji, odbędzie się 17 listopada.

Protokół z posiedzenia KNoK

31 marca 2010 odbyło się posiedzenie Komitetu.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 26 maja 2010 roku.

Protokół z posiedzenia KNoK

27 stycznia 2010 odbyło się posiedzenie Komitetu.

Dyskutowano na nim sprawy programowe związane z rozwojem polskiego kulturoznawstwa oraz omówiono przebieg i efekty Kongresu Kultury Polskiej oraz I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 31 marca 2010 roku.

Protokół z posiedzenia KNoK

17 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej posiedzenia prof. dr hab. Piotr Sztompka wygłosił wystąpienie "Kapitał moralny". Dyskusję po nim prowadziła prof. dr hab.
Aldona Jawłowska.

Protokół z posiedzenia KNoK
18 marca odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W większej części poświęcone było dyskusji nad organizacją i przebiegiem I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego Granice kultury (Katowice-Cieszyn, 15-17 października 2009).


Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 17 czerwca 2009 roku. Wystąpienie wygłosi prof. dr hab. Piotr Sztompka, a dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Aldona Jawłowska.