22 lutego 2012 roku odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze w nowej kadencji 2011–2014. W załącznikach przedstawiamy przyjęty na posiedzeniu projekt regulaminu Komitetu oraz plan pracy na 2012 rok.

 

Protokół z posiedzenia KNoK

Projekt regulaminu

Plan pracy na 2012 r.

 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 maja.

1 grudnia 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze w nowej kadencji 2011–2014. Przede wszystkim poświęcone było wyborom władz Komitetu. Wybory mają charakter indykacyjny; zgodnie z regulaminem PAN wymagają zatwierdzenia przez władze Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Do władz Komitetu zostali wybrani:
prof. dr hab. Wojciech Burszta – przewodniczący Komitetu
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz – wiceprzewodnicząca
dr hab. Grzegorz Godlewski – sekretarz naukowy


Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
dr hab. Waldemar Kuligowski
prof. dr hab. Małgorzata Leyko
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk
prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Protokół z posiedzenia KNoK

23 lutego 2011 roku odbyło się ostatnie posiedzenie KNoK w tej kadencji. Poświęcone było pracy Komitetu w przyszłości oraz zmianom w funkcjonowaniu nauki w Polsce.

Protokół z posiedzenia

Uwagi na temat funkcjonowania Komitetu Nauk o Kulturze PAN w kolejnej kadencji

Obecność na posiedzeniach KNoK

17 listopada 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN poświęcone przede wszystkim funkcjonowaniu instytucji nauki po wprowadzeniu w życie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz dyskusji nad założeniami Narodowego Programu Badań Humanistycznych.

Protokół z posiedzenia KNoK

26 maja 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.
Dyskutowano na nim i przyjęto dwa dokumenty – dokument programowy kulturoznawstwa oraz protest w sprawie tzw. procesu bolońskiego, adresowany do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kolejne spotkanie Komitetu, ostatnie w tej kadencji, odbędzie się 17 listopada.

Protokół z posiedzenia KNoK