Dnia 15 grudnia 2015 roku odbyło się I posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze w kadencji 2015-2018. 

Protokół z Posiedzenia

Dnia 23 stycznia 2015 odbyło się XI posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN w kadencji 2011-2014. 

Protokół z Posiedzenia

Załącznik 1 - Stanowisko Komitetu Automatyki i Robotyki PAN w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w postępowaniach habilitacyjnych

Dnia 13 czerwca 2014 odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Protokół z posiedzenia KNoK