Dnia 23 stycznia 2015 odbyło się XI posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN w kadencji 2011-2014. 

Protokół z Posiedzenia

Załącznik 1 - Stanowisko Komitetu Automatyki i Robotyki PAN w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w postępowaniach habilitacyjnych

Dnia 13 czerwca 2014 odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Protokół z posiedzenia KNoK

W dniu 29 listopada 2013 odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Protokół z posiedzenia

22 maja 2013 odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.  Na zaproszenie Komitetu prof. dr hab. Krzysztof Pomian wygłosił wykład gościnny pt. „Materialne wytwory człowieka: próba weryfikacji”.

Protokół z posiedzenia KNoK