Dnia 22 kwietnia, w sali 2604 w Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

  • Godz. 11.15  Zebranie prezydium Komitetu
  • Godz. 12.00  Posiedzenie plenarne Komitetu

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

A. Część naukowa:  wykład dr hab. Doroty Wolskiej nt. Wokół kultury nie-ludzkiej. Prezentacja Laboratorium Humanistyki Współczesnej. Dyskusja.

B. Część organizacyjna:

  1. Komunikaty.
  2. Kondycja kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej i kierunku studiów – dyskusja.
  3. Wstępna dyskusja nad powołaniem zespołów problemowych KNoK.
  4. Ważniejsze kierunki działania Komitetu na zewnątrz.
  5. Wolne wnioski.

 

Protokół z Posiedzenia