23 lutego 2011 roku odbyło się ostatnie posiedzenie KNoK w tej kadencji. Poświęcone było pracy Komitetu w przyszłości oraz zmianom w funkcjonowaniu nauki w Polsce.

Protokół z posiedzenia

Uwagi na temat funkcjonowania Komitetu Nauk o Kulturze PAN w kolejnej kadencji

Obecność na posiedzeniach KNoK