26 maja 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.
Dyskutowano na nim i przyjęto dwa dokumenty – dokument programowy kulturoznawstwa oraz protest w sprawie tzw. procesu bolońskiego, adresowany do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kolejne spotkanie Komitetu, ostatnie w tej kadencji, odbędzie się 17 listopada.

Protokół z posiedzenia KNoK