21 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej spotkania prof. dr hab. Andrzej Rottermund, członek PAN, wygłosił wykład "Współczesne muzea - rozważania nad kierunkami zmian". Po wystąpieniu odbyła się dyskusja prowadzona przez prof. dr. hab. Grzegorza Dziamskiego.

Podczas posiedzenia poddano także ocenie “Przegląd Kulturoznawczy”, kwartalnik wydawany pod egidą KNoK PAN.


Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się w środę, 18 marca 2009 roku.