Dnia 30 listopada 2018 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa:

  1. Wykład dr hab. Agnieszki Jelewskiej Humanistyka/sztuka/technologia: praktyki eksperymentalne w czasach ciemnej ekologii.
  2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

  1. Komunikaty – sprawy bieżące
  2. Ocena pracy komitetów naukowych w obecnej kadencji
  3. Wolne wnioski